Adı Soyadı

Unvan / Görev

Doç. Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ

Başkan

Öğr. Gör. Fatih MERT

Üye

Öğr. Gör. Necdet YİĞİT

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ramazan Eyüp GERGİN

Üye

Öğr. Gör. Eda TUTAK

Üye

Öğr. Gör. Şafak Sönmez SOYDAŞ

Üye

Öğr. Gör. Asiye KÜÇÜKOSMAN

Üye

Yüksekokul Sekreteri Özgür MERAL

Raportör