Adı Soyadı

Unvan / Görev

Prof. Dr. Hasan AYAYDIN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Eyüp GERGİN

Üye

Öğr. Gör. Fatih MERT

Üye

Öğr. Gör. Necdet YİĞİT

Üye

Öğr. Gör. İlknur GÜCÜYETER

Üye

Öğr. Gör. Orhan ÇAVDAR

Üye

Yüksekokul Sekreteri Özgür MERAL

Raportör