Adı Soyadı

Unvan / Görev

Prof. Dr. Hasan AYAYDIN

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Eyüp GERGİN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Şafak Sönmez SOYDAŞ

Mülkiyet Kor. ve Güv. Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Eda TUTAK

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. İlknur GÜCÜYETER

Ulaştırma Hiz. Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Asiye KÜÇÜKOSMAN

Hukuk Bölüm Başkanı

Yüksekokul Sekreteri Özgür MERAL

Raportör