Öğr. Gör. Necdet YİĞİT

(İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yrd.)