VİZYONUMUZ

        Bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan, ülkemizin bilgi, beceri ve refah seviyesinin gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmenin sorumluluğuyla, öğrencisi, öğretim elemanı ve tüm çalışanlarıyla bir bütün olarak yüzünü geleceğe dönen, paydaşlarıyla işbirliği içinde katılımcı ve paylaşımcı bir kurum kültürü oluşturarak; toplumun gelişimine katkı sağlayacak ve bölgede tercih edilecek öncü bir Meslek Yüksekokulu olmak.