Staj yapması gereken mezun olabilecek durumdaki öğrencilerimiz, (bütünleme sınavları sonrasında en fazla 5 dersten kalan) pandemi nedeniyle staj yeri bulamaması durumunda yaz dönemi zorunlu meslek stajlarını ödev-proje şeklinde yapabileceklerdir. Staj yeri bulamadıkları için zorunlu meslek stajı yerine ödev veya proje hazırlayacak öğrencilerimizin ilgili bölüm başkanlığıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir.  

   Not: Ödev-proje şeklinde staj uygulaması 1. sınıf öğrencilerine uygulanmayacaktır.