Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Programımızda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri; ders ve sınıf içi etkinlikler, grup çalışması, laboratuvar, ödev, proje hazırlama, staj, teknik gezi, uygulama, yerinde uygulama, mesleki faaliyet ve sosyal faaliyet şekildedir. Program amaçları ve hedefleri doğrultusunda yukarıda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Son yıllarda, küreselleşmenin etkisiyle lojistiğe verilen önem artmıştır. Yeni ekonomik yapı içinde şirketlerin, maliyetlerin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konularına odaklanmaları lojistiğin önem kazanmasına neden olmaktadır. Sektörün önem kazanmasına paralel olarak bu alanda yetişmiş işgücüne olan talep de artış göstermektedir. Bu bilgiler ışığında Gümüşhane Üniversitesi Köse İrfan Can Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı’nın amacı; Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin lojistik sektörünün ihtiyacı olan mesleki bilgi ve becerilere sahip, vizyon sahibi, farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, sektörün aranan elemanları olacaktır. Mezunlar, ulusal ya da uluslararası kargo ve lojistik firmaları, şirketlerin lojistik ve dağıtım bölümleri ya da sigorta, gümrükleme ve depolama hizmeti veren firmalarda çalışabilirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanabilmekte ve memur olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız kendilerini yetiştirebildiği ve öğrenebildiği orandaki bilgisayar becerileri ile yabancı dil seviyelerini geliştirerek çalışma alanlarında yükselme imkânlarına da sahip olabilmektedir.