Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Programımızda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri Ders & Sınıf İçi Etkinlikler, Grup Çalışması, Laboratuvar, Ödev, Proje Hazırlama, Staj, Teknik Gezi, Uygulama, Yerinde Uygulama, Mesleki Faaliyet ve Sosyal Faaliyet şekildedir. Programımızda, amaç ve hedeflerine göre, yukarıda belirtilen yöntemlerin çoğu kullanılmaktadır.

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Posta Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki ulaştırma hizmetleri alanında çalışabilmektedir. 

Programımız mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta çalışabilmektedirler. Ulaştırma hizmetlerinin küreselleşen dünyada artan önemi nedeniyle, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artırmaktadır.