I. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

AITB191

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Z

2

2

0

2

2

SGP 101

Sosyal Politikaya Giriş

Z

3

3

0

3

5

SGP 103

Genel Ekonomi

Z

2

2

0

2

4

SGP 105

Genel İşletme

Z

2

2

0

2

5

SGP 107

Genel Muhasebe

Z

3

2

1

2,5

4

SGP 109

Temel Hukuk

Z

2

2

0

2

5

TDB 101

Türk Dili-I

Z

2

2

0

2

2

YDB 117

İngilizce-I

Z

3

3

0

3

3

 

TOPLAM

 

19

18

1

18,5

30

 

II. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

AITB192

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

Z

2

2

0

2

2

ENF 102

Temel Bilgi Teknolojileri

Z

2

2

0

2

3

SGP 102

Sosyal Güvenliğe Giriş

Z

3

3

0

3

4

SGP 104

Halkla İlişkiler ve İletişim

Z

2

2

0

2

3

SGP 106

İstatistik

Z

3

3

0

3

3

SGP 108

Sosyoloji

Z

2

2

0

2

3

TDB 102

Türk Dili-II

Z

2

2

0

2

2

YDB 118

İngilizce-II

Z

2

2

0

2

2

STJ 200

Meslek Stajı (30 İş Günü)

Z

8

0

8

0

8

 

TOPLAM

 

24

18

8

18

30

                 
 

III. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

SGP 201

Paket Programlar

Z

3

2

1

2,5

4

SGP 203

SGK ve E-Devlet

Z

3

3

0

3

4

SGP 205

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Z

3

3

0

3

3

SGP 207

AB ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik

Z

2

2

0

2

3

 

Seçmeli 1

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 2

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 3

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 4

S

2

2

0

2

4

 

TOPLAM

 

19

18

1

18,5

30

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

SGSEC201

Sosyal Hizmet ve Bakım

S

2

2

0

2

4

SGSEC203

Vergi Hukuku

S

2

2

0

2

4

SGSEC205

Sigortacılık

S

2

2

0

2

4

SGSEC207

Sağlık Mevzuatı

S

2

2

0

2

4

SGSEC209

Kamu Maliyesi

S

2

2

0

2

4

SGSEC211

Yönlendirilmiş Çalışma

S

2

2

0

2

4

SGSEC213

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

S

2

2

0

2

4

SGSEC215

Sosyal Güvenlik Finansmanı

S

2

2

0

2

4

 

IV. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

SGP 202

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler

Z

3

3

0

3

4

SGP 204

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Z

3

3

0

3

4

SGP 206

Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

Z

2

2

0

2

3

SGP 208

İcra-İflas ve Kamu Alacakları Hukuku

Z

2

2

0

2

3

 

Seçmeli 1

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 2

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 3

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 4

S

2-4

2-4

0

2-4

4

 

TOPLAM

 

18-20

18-20

0

18-20

30

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

SGSEC202

Genel Sağlık Sigortası

S

2

2

0

2

4

SGSEC204

Toplam Kalite Yönetimi

S

2

2

0

2

4

SGSEC206

İşgücü Piyasaları

S

2

2

0

2

4

SGSEC208

Bitirme Projesi

S

2

2

0

2

4

SGSEC210

Sözleşme Hukuku

S

2

2

0

2

4

SGSEC212

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

2

2

0

2

4

SGSEC214

İşaret Dili

S

2

2

0

2

4

SGSEC216

Girişimcilik

S

4

4

0

4

4