Misyon

Ülke genelinde sosyal güvenlikte kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere sosyal güvenlik sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerini yürütmektir.

 

Vizyon

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen sosyal güvenlik alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.