Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Programımızda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri Ders & Sınıf İçi Etkinlikler, Grup Çalışması, Laboratuar, Ödev, Proje Hazırlama, Staj, Teknik Gezi, Uygulama, Yerinde Uygulama, Mesleki Faaliyet ve Sosyal Faaliyet şekildedir. Programımızda, amaç ve hedeflerine göre, yukarıda belirtilen yöntemlerin çoğu kullanılmaktadır.

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Sosyal Güvenlik Programından mezun olan öğrenciler tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki sosyal güvenlik ve sigortacılık alanında çalışabilmektedir. 

Programımız mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta çalışabilmektedirler. Son yıllarda sosyal güvenlik alanında yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle kamuda ve özel sektör’de firma sayısının artması ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artırmıştır.