Misyon

Bölüm öğrencilerinin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak alanlarında meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İlgili bölüm meslek elemanı adayının mesleğini kalite standartları çerçevesinde yürütebilmesi için, özel şirketler ve kamu kuruluşlarının ilgili departmanlarında kalifiye eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Vizyon

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen Hukuk alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.