TARİHÇE

Yüksekokulumuzda mevcut Sosyal Güvenlik Programı, 2020 – 2021 Öğretim yılından itibaren faaliyete geçmiştir. 

MİSYON

Bu programın amacı, Ülke genelinde ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde (çocuk ıslahevi) barındırılan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında rol oynayan, bununla birlikte denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlülerin denetim ve izlenmesi gibi faaliyetleri ve hizmetleri yürütmektir.

VİZYON

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen Hukuk alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

ALINACAK DERECE

EQF Düzey5 – Kısa Seviye (Ön lisans) – 120 AKTS

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları YGS-5 puan türü ile girebilmektedirler.

4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili üniversitelerin lisans programlarına devam etmeleri mümkündür. Ayrıca öğrenciler, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler.

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak istihdam edilebilecekleri gibi özel sektörde istihdam edilebilmektedirler.

ÖĞRENİM AMAÇLARI

Programda öğrencilerin, tüm güvenlik sürecini ceza ve infaz kurumlarının genel yapısı ile tanımaları, yapacakları iş hakkında genel bilgi sahibi olmaları, hizmeti kaliteli ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimini öğrenmeleri, halkla ilişkiler sürecini öğrenmelerine yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Bölümü bitiren öğrenci;

Bölümü bitiren öğrenci;

1. Genel Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.

2. Ceza ve İnfaz Hukuku kavramlarını ve temel özelliklerini ve uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.

3. Tutuklu ve Hükümlüler ile ilgili karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.

4. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, etik değerleri, UYAP sisteminin ceza ilişkin yazılımlarını, Suç ve suçluluğa ilişkin kriminolojik özellikleri, Ceza sistemindeki güvenlik unsurlarını bilir.

5. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.

6. İnfaz ve Güvenlik hizmetlerini temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini meslektaşlarına yazılı ve sözlü olarak aktarır.

7.Güvenlik hizmetleri alanı ile ilgili farklı disiplinler ile müşterek çalışabilir.

8.Yetişkin, genç ve çocuk hükümlü/tutukluların psikolojik yapısına uygun davranır.